Boris Johnson promises tough action now to save Christmas